سلام.
در این سایت، میتونید jQuery-AOP رو Download کنید. بکمک این Plugin میتونید بر اساس ایده های موجود در Aspect Oriented Programming، کدهاتون رو در Firebug دیباگ کنید.

اگر با مفاهیم AOP مانند Pointcut، Join Point، Aspect، Advise و ... آشنا نیستید، می تونید برای شروع به این مقاله رجوع کنید و با این نوع برنامه نویسی نیز آشنا بشید.

موفق باشید.