بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم:
من در حال طراحی برنامه سیستم حقوق هستم و می خواهم اطلاعات مربوط به فیش حقوقی هر ماه هر کارمند را که فیلدهای آن از چند جدول است را بایگانی کنم اما نمیدانم از چه راهی استفاده کنم از دوستان می خواهم راه هایی را که به ذهنشان میرسد را به من بگویند.