من يك سي دي autorun حاوي يك سري عكس را در برنامه autoplay media studio طراحي كرده ام. خروجي آن را گرفتم و روي سي دي رايت كردم. اين كار را به اين صورت انجام دادم كه فايل خروجي را روي هارد ذخيره كردم و از روي هارد رايت كردم. ولي در زماني كه اين سي دي را درون كامپيوتر مي گذارم آن را به صورت autorun باز نمي كنم و من مجبور هستم تا فايل autorun آن را از درون سي دي اجرا كنم.
لطفاً من را راهنمايي كنيد.