دوستان در این مورد که یکی از نیازهای جامعه هست بررسی کنیم همه نشینن حسابداری تحت ویندوز رو توی وب بازنویسی کنن که ما برنامه نویسیم خیلی نیاز داریم ما به نرم افزار خیلی ولی منتظریم یکی بنویسه اول ما کپی بزنیم درحالی که ما باید خودمون ایده پرداز باشیم.