وقتی در تابع write مینویسیم (char *)&std این یعنی آدرس توابعی رو که std به اونا دسترسی داره رو میده یا نه چیزه دیگه ای رو بر میگردونه ؟