سلام
من در انتخاب موضوع درس مهندسی نرم افزار پیشرفته به بن بست خوردم در زمینه متودولوژی های اجیل چه آیتم هایی وجود داره که بشه روش تحقیق کرد .و موضوع up to date باشه
ممنونم