نمایش نتایج 1 تا 1 از 1

نام تاپیک: وریلاگ

  1. #1
    کاربر دائمی آواتار stahad1
    تاریخ عضویت
    مرداد 1389
    محل زندگی
    اشنویه(نزدیکی های ارومیه)
    سن
    28
    پست
    174
    تشکر کردن
    109
    20 بار تشکر شده در 16 پست

    وریلاگ

    //-----------------------------------------------------------------------------
    //
    // Title : a
    // Design : ahad
    // Author : Gerdoo.net
    // Company : Gerdoo
    //
    //-----------------------------------------------------------------------------
    //
    // File : a.v
    // Generated : Sat Dec 17 10:08:05 2016
    // From : interface description file
    // By : Itf2Vhdl ver. 1.22
    //
    //-----------------------------------------------------------------------------
    //
    // Description :
    //
    //-----------------------------------------------------------------------------
    `timescale 1 ns / 1 ps

    //{{ Section below this comment is automatically maintained
    // and may be overwritten
    //{module {a}}
    module div_b_3 (clk,reset,out);
    //}} End of automatically maintained section
    parameter s0=3'b000,s1=3'b001,s2=3'b010,s3=3'b011,s4=3'b100, s5=3'b101;
    input clk,reset;
    wire clk,reset;
    output out;
    reg out;
    reg[2:0] state,nstate=3'b000;
    always @(state,clk,reset)
    case(state)
    s0:
    begin
    assign out=1'b1;
    nstate=s1;
    end
    s1:
    begin
    assign out=1'b1;
    nstate=s2;
    end
    s2:
    begin
    assign out=1'b1;
    nstate=s3;
    end
    s3:
    begin
    assign out=1'b0;
    nstate=s4;
    end

    s4:
    begin
    assign out=1'b0;
    nstate=s5;
    end

    s5:
    begin
    assign out=1'b0;
    nstate=s0;
    end
    default
    begin
    assign out=1'b0;
    nstate=s5;
    end
    endcase
    always @(clk)
    state=nstate;

    // -- Enter your statements here -- //

    endmodule
    مشکل این کد چیه که در موقع پیاه سازی یا سیمولیشن ارور میده
    عکس های ضمیمه عکس های ضمیمه  

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

  • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
  • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
  • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
  • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
  •