شرکتی معتبر در حوزه امنیت فناوری اطلاعات نیازمند افرادی با تخصص های زیر می باشد:


  • تسلط به زبان برنامه نویسی #C
  • تسلط به SQL Server
  • تسلط به asp.net
  • تسلط به multi threading
  • تسلط به مفاهیم شی گرایی
  • تسلط به CSS و HTML
  • آشنایی با مستندسازی نرم افزار
  • آشنایی با برنامه نویسی Back-End
  • آشنایی به برنامه نویسی Front-End


لطفا رزومه خود را به آدرس ایمیل jobs.paa@chmail.ir ارسال نمایید.