شرکتی معتبر در حوزه امنیت اطلاعات و شبکه جهت تکمیل نیروی انسانی خود نیازمند افرادی با تخصص های زیر می باشد:


  • تسلط به مفاهیم و مبانی امنیت اطلاعات و شبکه
  • تسلط به زبان انگلیسی
  • روحیه تحقیق و یادگیری بالا
  • توانایی فعالیت در کار گروهی


لطفا روزمه خود را به آدرس ایمیل jobs.paa@chmail.ir ارسال نمایید .