سلام
من با استفاده ajax.actionlink و یا ajax.beginform در خواست هایی رو به کنترلر ارسال میکنم اما با هر بار ارسال سه درخواست مشابه به کنترلر ارسال میشود و سه بار پاسخ بر میگرده حالا اگر می شود کمک کنید چکار کنم که با هر بار ارسال یک درخواست فرستاده بشه ممنون؟
از mvc 5
visual studio 2015
Screenshot (8)_LI.jpg