برای شروع یک فعالیت در حوزه های مختلف مانند :اقتصادی ، تجاری ، فرهنگی ،آموزشی ،علمی، خیریه و....... شرکت ها و موسساتی قابل ثبت هستند که در این مقاله به بررسی و معرفی آنها می پردازیم :در ابتدا به تقسیم بندی اولیه انواع شرکت ها می پردازیماصولا شرکت چیست ؟شركت در لغت به معنای قسمت و سهم می باشد. در اصطلاح حقوقی نیز، اجتماع حقوق مالكین متعدد در شیئ واحد به نحو اشاعه را شركت می گویند.شركت به طور كلی به دو قسم تجاری و غیرتجاری یا مدنی تقسیم می شود.شرکت های تجاری:در قانون تجارت ایران تعریف دقیقی از شرکت تجاری وجود ندارد و توضیح منحصر به وصف انواع شرکت تجاری می باشد اما قانون مدنی آن را در ماده 571 به این طریق تعریف می نماید : شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه البته این تعریف شامل کلیه شرکت ها و اشاعات است . در تعریف دقیق تری ازشرکت تجاری، این شرکت ایگونه تعریف شده است: شرکت تجارتي، قراردادي است که به موجب آن يک يا چند نفر توافق مي‌کنند سرمايه مستقلي را که از جمع آورده‌هاي آن‌ها تشکيل مي‌شود، ايجاد کنند و به مؤسسه‌اي که براي انجام مقاصد خاصي تشکيل مي‌گردد، اختصاص دهند و در منافع و زيان‌هاي احتمالي حاصل از به کارگيري سرمايه سهيم شوندبطور کلی در قانون تجارت هفت گونه شرکت تجاری وجود دارد:شرکت سهامی.(شامل شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص)شرکت با مسئولیت محدود.
برای کسب اطلاعات بیشتر به ثبت شرکت کیا ثبت مراجعه کنید.

منبع: http://kiasabt.com