پشتیبانی سایت و پشتیبان وب سایتپشتیبانی سایت و پشتیبان وب سایت دفاتر نونگار در تمامی ایام کاری سال از 9 الی 17 و پنج شنبه ها از 9 الی 13 آماده ارائه خدمات هستند !تعرفه پشتیبانی


  • کلیه خدمات ارئه شده از جانب نونگار تا یکسال دارای پشتیبانی از زمان خرید هستند
  • تعرفه پشتیبانی عادی نونگار برای کلیه خدمات 10% رقم قرارداد