سلام دوستان برنامه من واسه تجهیز یک ساختمان هست.به این صورت که طبقات،اتاق ها و تجهزات تعریف میشه.بعد تعیین میکنی که هر اتاق تو هر طبقه چه کالاهای نیاز داره ضمن اینکه یک سری از تجهیزات موجود هست و نیازی به خریداری اون ها نیست.
ساختار بانک اطلاعاتی من به شکل زیر هست می خوام گزارشی بگیرم که در اون لیست تجهیزات هر اتاق در هر طبقه علاوه بر اون تعداد کالاهایی که کم هست رو بگه قیمت رو حساب کنه. اما بلد نیستم
Floor

Id |Name


Room
Id |FloorId|Name

Product

Id |Name | Price | Count | Description

PRequrements
Id |FloorId |RoomId |ProductId |Count
ستون Count در Product موجودی هست
ستون Count در PRequrements تعداد مورد نیاز هست

لطفا کمکم کنید.