خسته نباشید.
من یه برنامه میخوام بنویسم از یک فایل اکسل چندتا مقدار بخونه و مقایسه کنه با یک سری اطلاعت تو خروجیشم
طبق همون مقایسه تو فایل اکسل جدید برام ایجاد کنه.
همچین چیزی امکان داره؟