یک هلدینگ معتبر جهت به سرانجام رساندن بخشی از پروژه ها، نیازمند افراد با توانایی های زیر می باشد :
-Xamarin
-Mobile App Service
- دارای حداقل 2 سال سابقه کار
لازم به ذکر است که کار به صورت پروژه ای بوده و تمام وقت نمی باشد. افرادی که توانایی های فوق را دارند ، لطفا رزومه خود را به آدرس زیر ارسال نمایند:
Hmdsadeghian@gmail.com