وب سایت جهازچین به یک برنامه نویس وب با شرایط زیر نیازمند است:

-مسلط به #C
-مسلط به SQL
-مسلط به ASP.net MVC

واجدین شرایط خواهشمند است رزومه خود را به آدرس jahazchin@gmail.com ارسال نمایند.