در این کتاب الکترونیکی، بعد از بررسی مفهوم آینده پژوهی و رویکردهای آن به کاربردهای آینده پژوهی در فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال پرداخته شده است


لینک دانلود از آی تی یاد:

آینده پژوهی فناوری اطلاعات