سلام دوستان

حتما با این کتابخانه کار کردید .


- ایا امکانش نیست ما از قبل دیتابیس رو ایجاد کنیم و در پوشه assets قرار بدیم و با این کتابخانه بهش وصل بشیم ؟

- مشخصات دیتابیس از جمله نام و نسخه دیتابیس را حتما باید در فایل app.manifist قرار بدیم ؟ نمیشود همانند کتابخانه sqliteassethelper یک کلاس برای اینکار بنوبسیم؟!