سلام به همه. من تو Qt مبتدی هستم. یه برنامه دارم مینویسم که با زدن یک دکمه هنگام اجرای برنامه ، هر بار یک کلید به فرم اضافه میشه. حالا مشکلم اینجاست که نمیدونم چجوری متوجه بشم که کدوم یکی از کلیدها فشرده شده. یعنی میخوام براشون ایندکس بزارم که وقتی کلیک شد تو کد تابع کلیک بتونم تشخیص بدم کدوم کلید فشرده شده.
اینم کدی هست که برای کلید اصلی نوشتم.

void MainWindow::on_Items_clicked()
{
QMessageBox msg;
msg.setText(QString::asprintf("Click"));
msg.exec();
}

void MainWindow::on_btnAddItem_clicked()
{
QString text = QString::asprintf("Item %i",Counter+1);
QPushButton* button = new QPushButton(text,this);
connect(button, &QPushButton::clicked,SLOT (on_Items_clicked()));
button->setGeometry(20+(Counter/10)*170 , 20+(Counter%10)*40 , 150 , 30);
button->setVisible(true);
}