سلام

برای پروژه ای که نرم افزار بر روی پلتفرم های محتلف مثل موبایل ، وب و سیستم عامل قابل نصب بوده و دارای سرویس های متفاوت است، با فرض آنکه به صورت بین المللی بخواهد در همه کشورهای دنیا این خدمات را ارائه کند ، چه تعداد دیتابیس درنظر گرفته می شود؟
چه سیستم مدیریت پایگاه داده ای ؟