سلام دوستان اگر کسی اطلاعاتی در مورد بازار و وسعت کار با فریمورک yii2 داره لطفا اینجا به اشتراک بزاره تا دوستان دیگه هم منتفع بشن.


آیا واقعا yii2 آینده خوبی خواهد داشت یا بایست سراغ فریم ورک دیگری رفت یا نه انتخاب فریمورک خیلی ربط به نتیجه کا ر نداره ؟!!

متشکرم