باسلام
یک سایت واسطه ای خرید و فروش ارزهای دیجیتال می خواهم که عینا شبیه به سایت www.bidarz.com باشد و فقط قالب و رنگ سایت کمی تغییر کند اما تمامی قسمت های و حساب کاربری خریدار و فروشنده و... عینا شبیه این سایت باشد اگر کسی می تواند پیام بدهد و در صورت امکان انجام هزینه و زمان و.... اعلام گردد تا باهم صحبت کنیم
باسپاس