با سلام

همانطور که می دونید اگر ساختار درختی از جداول در Sql داشته باشید که از ابتدا به انتها به صورت درخت باشد به راحتی می تونید از خاصیت حذف آبشاری استفاده کنید.

حال اگر حلقه ای در این ساختار درختی شکل بگیرد دیگر نمی توانید از خاصیت آبشاری چه حذف و چه آپدیت استفاده کنید.

اما همچنان می تونید بدون استفاده از اون دو عمل از دیتابیس استفاده کنید

سوال من اینه Sql Server چطور این حلقه رو کشف می کنه !

هدفم اینه یک کپی از یک رکورد داشته باشم یعنی کلون کنم ! اما با یک ساختار درختی سروکار دارم که حلقه هم دارد ! چطور میشه این مسله رو حل کرد ؟