سلام

من یک بک اند دارم می خواهم مقادیرش توی جدول هایی بیاید ، تا برنامه را اجرا می کنم میگه که مقادیر خوانده نمی شود چون داره

همزمان اجرا می شود ، امکان اش هست اون ایتم که قراره مقادیر را به کاربر نمایش بده غیر فعال اش کنم هر وقت مثلا دکمه ی نمایش را زد

فعال بشه ؟ یعنی اول ورودی را کاربر وارد کنه بعد بلاک نمایش فعال بشه که مقادیر را خوانده باشد . ممنون