من پسورد جیمیل را اشتباه زدم» رفتم قسمت فورگت پسورد و انجا یکی از گزینه های انجا را سه بار اشتباه زدم حالا فکر کنم اکاتم قفل شده و گوگل تراست نمیکنه به اطلاعاتی که میدم ایا راهی برای باریابی اکانتم وجود دارد؟؟؟

با تتشکر