سلام. من میخوام به محض اینکه شناسه قبض وارد شد مبلغ قبض و شرکت خدمات دهنده رو تشخیص بدم. بنظرتون شناسه قبض که حاوی اطلاعاتی همچون مبلغ اینها هست رو با چه الگوریتمی هش میکنن؟