سلام به همگی
میخوام معادل این دستور را تو vb6 بدونم
میخوام عدد 843853110 و 8 بیت شیفت بدم به راست
( 8<< 843853110 ) در دات نت
خروجیم میشه3296301
دستور شیفت به راست چجوریه تو vb6