سلام
راهی وجود داره که تراکنش کارت به کارت شتابی رو براساس چهار رقم اخر کارت پرداخت کننده و کد پیگیری بشه بررسی کرد درستهدیا غلط؟

مثلا شخصی به کارت بنده پولی رو انتقال میدهم من میخوام یه صفحه آنلاین داشته باشم که شخص بتونه پرداخت خودشو تایید کنه

ایا راهی هست؟