برای انجام یک سری پروژه های شرکتی به یک نفر یا تیم برنامه نویسی با شرایط زیر نیازمندیم:


  • متعهد و مسؤول نسبت به پروژه هایی که توسط خود فرد انجام شده ـ رفع نقص، به روزرسانی و ...
  • سطح تحلیل خوب
  • آشناییت کامل با بانک اطلاعاتی و مسائل مرتبط
  • ترجیحا ساکن شمال کشور (غرب گلستان و شرق مازندران)
  • تا حد امکان خودکفا ـ خود فرد سعی به رفع مشکلات و یادگیری مباحث جدید نماید
  • اخلاق مدار ـ جسارتاً جزو کسانی نباشند که برای پول کار می کنند


پروژه های زیادی داریم، اما به خاطر مشغله بنده و تیم های برنامه نویسی فعلا شرایط انجامشون رو نداریم و نیازمند افراد جدید به صورت ریموت هستیم

قبل از انجام پروژه، هزینه طی میشه، و نقدا پرداخت میشه

اطلاعات تماس:
ایمیل: ashrafi.hassan@yahoo.com
تلفن: 09391523271 (ترجیحاً پیامک)
اشرفی