نمایش نتایج 1 تا 8 از 8

نام تاپیک: مشکل در ارتباط و طراحی جداول و view

 1. #1
  کاربر دائمی
  تاریخ عضویت
  آذر 1389
  محل زندگی
  تبریز - شهرستان میانه
  سن
  28
  پست
  198

  Question مشکل در ارتباط و طراحی جداول و view

  سلام به همه دوستان خسته نباشید من میخوام سه تا جدول داشته باشم مثلا به اسم

  مشتریان
  فیش های صادره
  پرداختی ها

  حالا من اومدم جداول رو به شکل زیر طراحی کردم که تو عکسه

  tblfish.png
  tblfishpardakht.png
  tblmoshtari.png

  یعنی برای مشتری فیش صادر میشه حالا هر چند تا که بخواد

  و تو قسمت پرداختی ها هم همون مشتری میاد مثلا سه تا پرداخت میکنه

  تا اینجاش حله

  ولی وقتی یه ویو درست میکنم

  view2.png

  میاد اطلاعات رو به صورت کلی نشون میده

  مثلا تو جدول پرداختی ها من 3 تا واریزی برای محمود داشتم

  تو ویو میاد برای هر فیش صادره 3 بار در نظر میگیره

  view.png

  میخواستم بدون من این رو چجوری باید طراحی کنم تا به این مشکل بر نخورم

 2. #2

  نقل قول: مشکل در ارتباط و طراحی جداول و view

  اسکریپت جداول را قرار بدید.

  فکر میکنم با این طراحی به مشکل بخورید چون معلوم نیست هر پرداخت مربوط به چیه. ارتباط بین جداول هم درست نیست. توضیح بدید این فیشها و پرداخت ها چه رابطه ای دارند.

 3. #3
  کاربر دائمی
  تاریخ عضویت
  آذر 1389
  محل زندگی
  تبریز - شهرستان میانه
  سن
  28
  پست
  198

  نقل قول: مشکل در ارتباط و طراحی جداول و view

  سلام ممنون از پاسخگوییتون

  مثلا مشتری محمود براش 5 تا فیش صادر میشه دقیقا مثل صدور فاکتور ، هر فیش دارای یک مبلغ هست مثلا 5000 تومان حالا ممکنه برای یک نفر تو طول سال 2 بار یا بیشتر فیش صادر بشه حالا همه این فیش ها جمع میشه و میشه بدهی مشتری و همین فیش ها که صادر میشه تو جدول tblfish ذخیره میشه و توی جدول صدور فیش هم آیدی مشتری رو گذاشتم تا بشه از اون طریق کوئری نوشت و بدهی مشتریا رو در آورد

  حالا این مشتریا میان و مثلا بدهیشون که 100 هزار تومانه (این 100 هزار ممکنه جمع 3 فیش صادر شده باشه) پرداخت کنن یبار 20 تومن میدن یبار 10 تمن یبار 70 تومن تا زمانی که دیگه تسویه بشن

  حالا من میخوام با استفاده از این ویو یه کوئری بنویسم که بتونه واسم مبلغ قابل پرداخت ، مبلغ پرداخت شده ، مبلغ باقیمانده رو نشون بده برای هر مشتری رو نشون بده

  فکر کنم منظورم رو رسوندم

  ولی وقتی به این شکل جداولم رو تعریف و ویو میسازم با این مشکلات روبرو میشم و نمیتونم کاری بکنم

 4. #4
  کاربر دائمی
  تاریخ عضویت
  آذر 1389
  محل زندگی
  تبریز - شهرستان میانه
  سن
  28
  پست
  198

  نقل قول: مشکل در ارتباط و طراحی جداول و view

  USE [test]
  GO

  /****** Object: Table [dbo].[tblfish] Script Date: 04/14/2019 00:08:32 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO

  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO

  CREATE TABLE [dbo].[tblfish](
  [idfish] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
  [idmoshtari] [int] NULL,
  [numberfish] [int] NULL,
  [jamekol] [int] NULL,
  CONSTRAINT [PK_tblfish] PRIMARY KEY CLUSTERED
  (
  [idfish] ASC
  )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
  ) ON [PRIMARY]

  GO

  ALTER TABLE [dbo].[tblfish] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_tblfish_tblmoshtari] FOREIGN KEY([idmoshtari])
  REFERENCES [dbo].[tblmoshtari] ([idmoshtari])
  GO

  ALTER TABLE [dbo].[tblfish] CHECK CONSTRAINT [FK_tblfish_tblmoshtari]
  GO


  USE [test]
  GO

  /****** Object: Table [dbo].[tblmoshtari] Script Date: 04/14/2019 00:09:01 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO

  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO

  CREATE TABLE [dbo].[tblmoshtari](
  [idmoshtari] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
  [namemoshtari] [nvarchar](50) NULL,
  CONSTRAINT [PK_tblmoshtari] PRIMARY KEY CLUSTERED
  (
  [idmoshtari] ASC
  )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
  ) ON [PRIMARY]

  GO
  USE [test]
  GO

  /****** Object: Table [dbo].[tblpardakhtfish] Script Date: 04/14/2019 00:09:37 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO

  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO

  CREATE TABLE [dbo].[tblpardakhtfish](
  [idpardakht] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
  [idmoshtari] [int] NULL,
  [pardakhtkonande] [nchar](10) NULL,
  [pardakhti] [int] NULL,
  CONSTRAINT [PK_tblpardakhtfish] PRIMARY KEY CLUSTERED
  (
  [idpardakht] ASC
  )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
  ) ON [PRIMARY]

  GO

  ALTER TABLE [dbo].[tblpardakhtfish] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_tblpardakhtfish_tblmoshtari] FOREIGN KEY([idmoshtari])
  REFERENCES [dbo].[tblmoshtari] ([idmoshtari])
  GO

  ALTER TABLE [dbo].[tblpardakhtfish] CHECK CONSTRAINT [FK_tblpardakhtfish_tblmoshtari]
  GO  USE [test]
  GO

  /****** Object: View [dbo].[View_1] Script Date: 04/14/2019 00:09:59 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO

  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO

  CREATE VIEW [dbo].[View_1]
  AS
  SELECT dbo.tblfish.idfish, dbo.tblfish.idmoshtari, dbo.tblfish.numberfish, dbo.tblfish.jamekol, dbo.tblpardakhtfish.pardakhtkonande, dbo.tblpardakhtfish.pardakhti,
  dbo.tblpardakhtfish.idpardakht, dbo.tblmoshtari.namemoshtari
  FROM dbo.tblfish INNER JOIN
  dbo.tblmoshtari ON dbo.tblfish.idmoshtari = dbo.tblmoshtari.idmoshtari INNER JOIN
  dbo.tblpardakhtfish ON dbo.tblmoshtari.idmoshtari = dbo.tblpardakhtfish.idmoshtari

  GO

  EXEC sys.sp_addextendedproperty @name=N'MS_DiagramPane1', @value=N'[0E232FF0-B466-11cf-A24F-00AA00A3EFFF, 1.00]
  Begin DesignProperties =
  Begin PaneConfigurations =
  Begin PaneConfiguration = 0
  NumPanes = 4
  Configuration = "(H (1[41] 4[20] 2[4] 3) )"
  End
  Begin PaneConfiguration = 1
  NumPanes = 3
  Configuration = "(H (1 [50] 4 [25] 3))"
  End
  Begin PaneConfiguration = 2
  NumPanes = 3
  Configuration = "(H (1[42] 2[22] 3) )"
  End
  Begin PaneConfiguration = 3
  NumPanes = 3
  Configuration = "(H (4 [30] 2 [40] 3))"
  End
  Begin PaneConfiguration = 4
  NumPanes = 2
  Configuration = "(H (1 [56] 3))"
  End
  Begin PaneConfiguration = 5
  NumPanes = 2
  Configuration = "(H (2 [66] 3))"
  End
  Begin PaneConfiguration = 6
  NumPanes = 2
  Configuration = "(H (4 [50] 3))"
  End
  Begin PaneConfiguration = 7
  NumPanes = 1
  Configuration = "(V (3))"
  End
  Begin PaneConfiguration = 8
  NumPanes = 3
  Configuration = "(H (1[56] 4[18] 2) )"
  End
  Begin PaneConfiguration = 9
  NumPanes = 2
  Configuration = "(H (1 [75] 4))"
  End
  Begin PaneConfiguration = 10
  NumPanes = 2
  Configuration = "(H (1[66] 2) )"
  End
  Begin PaneConfiguration = 11
  NumPanes = 2
  Configuration = "(H (4 [60] 2))"
  End
  Begin PaneConfiguration = 12
  NumPanes = 1
  Configuration = "(H (1) )"
  End
  Begin PaneConfiguration = 13
  NumPanes = 1
  Configuration = "(V (4))"
  End
  Begin PaneConfiguration = 14
  NumPanes = 1
  Configuration = "(V (2))"
  End
  ActivePaneConfig = 2
  End
  Begin DiagramPane =
  Begin Origin =
  Top = 0
  Left = 0
  End
  Begin Tables =
  Begin Table = "tblfish"
  Begin Extent =
  Top = 6
  Left = 38
  Bottom = 142
  Right = 198
  End
  DisplayFlags = 280
  TopColumn = 0
  End
  Begin Table = "tblmoshtari"
  Begin Extent =
  Top = 30
  Left = 289
  Bottom = 119
  Right = 449
  End
  DisplayFlags = 280
  TopColumn = 0
  End
  Begin Table = "tblpardakhtfish"
  Begin Extent =
  Top = 0
  Left = 556
  Bottom = 145
  Right = 729
  End
  DisplayFlags = 280
  TopColumn = 0
  End
  End
  End
  Begin SQLPane =
  End
  Begin DataPane =
  Begin ParameterDefaults = ""
  End
  Begin ColumnWidths = 9
  Width = 284
  Width = 1500
  Width = 1500
  Width = 1500
  Width = 1500
  Width = 1500
  Width = 1500
  Width = 1500
  Width = 1500
  End
  End
  Begin CriteriaPane =
  PaneHidden =
  Begin ColumnWidths = 11
  Column = 1440
  Alias = 900
  Table = 1170
  Output = 720
  Append = 1400
  NewValue = 1170
  SortType = 1350
  SortOrder = 1410
  GroupBy = 1350
  Filter = 1350
  Or = 1350
  Or = 1350
  Or = 1350
  End
  End
  End
  ' , @level0type=N'SCHEMA',@level0name=N'dbo', @level1type=N'VIEW',@level1name=N'View_1'
  GO

  EXEC sys.sp_addextendedproperty @name=N'MS_DiagramPaneCount', @value=1 , @level0type=N'SCHEMA',@level0name=N'dbo', @level1type=N'VIEW',@level1name=N'View_1'
  GO


 5. #5

  نقل قول: مشکل در ارتباط و طراحی جداول و view

  وقتی بحث مجموع یا تعداد و از این قبیل توابع به ازای هر کد میشه بایست ذهنتون بره سمت گروهبندی و توابع sum, count ,...
  SELECT   
  dbo.tblfish.idmoshtari,
  dbo.tblmoshtari.namemoshtari,
  SUM(dbo.tblfish.jamekol) AS ghabelePardakht,
  SUM(dbo.tblpardakhtfish.pardakhti) AS JamePardakhtha,
  SUM(dbo.tblfish.jamekol)-SUM(dbo.tblpardakhtfish.pardakhti) AS Baghimande
  FROM dbo.tblfish
  INNER JOIN dbo.tblmoshtari ON dbo.tblfish.idmoshtari = dbo.tblmoshtari.idmoshtari
  INNER JOIN dbo.tblpardakhtfish ON dbo.tblmoshtari.idmoshtari = dbo.tblpardakhtfish.idmoshtari

  GROUP BY
  dbo.tblfish.idmoshtari ,
  dbo.tblmoshtari.namemoshtari

 6. #6
  کاربر دائمی
  تاریخ عضویت
  آذر 1389
  محل زندگی
  تبریز - شهرستان میانه
  سن
  28
  پست
  198

  نقل قول: مشکل در ارتباط و طراحی جداول و view

  سلام ممنون بابت توضیحات در مورد استفاده از Sum و ... میدونستم مششکل من تو نحوه محاسبه هستش داده های جداول من به شکل زیر هست

  جدول صدور فیش که برای هر مشتری فیش صادر میشه و مبلغش توی فیلد JameKol قرار میگیره

  tblfish.jpg

  جدول پرداختی ها که مشتری میاد و مبالغی رو بابت این فیش های صادر شده پرداخت میکنه

  tblpardakhti.jpg

  و حالا با اون کوئری که شما نوشتین باز محاسبات اشتباهه من توی تصویر مشخص کردم که چه اعدادی باید نشون داده بشه

  3131.jpg
  عکس های ضمیمه عکس های ضمیمه

 7. #7

  نقل قول: مشکل در ارتباط و طراحی جداول و view

  select 
  t.* ,
  (t.ghabelePardakht - t.JamePardakhtha) AS Baghimande
  from
  (
  SELECT
  tblmoshtari.idmoshtari,
  tblmoshtari.namemoshtari,
  (select SUM(tblfish.jamekol) from tblfish where tblfish.idmoshtari = tblmoshtari.idmoshtari) AS ghabelePardakht ,
  (select SUM(tblpardakhtfish.pardakhti) from tblpardakhtfish where tblpardakhtfish.idmoshtari = tblmoshtari.idmoshtari ) AS JamePardakhtha--,
  FROM tblmoshtari
  ) t

 8. #8
  کاربر دائمی
  تاریخ عضویت
  آذر 1389
  محل زندگی
  تبریز - شهرستان میانه
  سن
  28
  پست
  198

  نقل قول: مشکل در ارتباط و طراحی جداول و view

  سلام ممنون از راهنمایی خوبتون تونستم تا حدودی کار رو راه بندازم و یه سوال دیگه هم در این مورد داشتم میخوام مثلا فیلد های دیگه رو هم نشون بدم مثلا شماره فیش و پرداخت کننده و ... ولی نمیتونم ممنون میشم در این مورد هم راهنمایی کنید و ی هسوال دیگه هم این که من میخوام مقادیری رو که برای Null بر میگردونه 0 بشه من از ISNULL , COALESCE() استفاده میکنم جوابی نمیگیرم

تاپیک های مشابه

 1. استفاده از view model در partial view در .net core
  نوشته شده توسط soroush10 در بخش برنامه نویسی مبتنی بر Microsoft .Net Framework
  پاسخ: 0
  آخرین پست: سه شنبه 30 بهمن 1397, 21:46 عصر
 2. How do I call a partial view with IEnumerable collection in a view
  نوشته شده توسط saeed31641 در بخش ASP.NET MVC
  پاسخ: 2
  آخرین پست: شنبه 02 اسفند 1393, 10:51 صبح
 3. سوال: چگونگی ایجاد یک creat view به صورت Collaps در index view
  نوشته شده توسط saeedtanha001 در بخش ASP.NET MVC
  پاسخ: 1
  آخرین پست: سه شنبه 28 بهمن 1393, 21:14 عصر
 4. پاسخ: 6
  آخرین پست: پنج شنبه 22 اسفند 1392, 22:43 عصر
 5. سوال: سوالی دربارهtelerik page view/strip view
  نوشته شده توسط speralda در بخش C#‎‎
  پاسخ: 0
  آخرین پست: چهارشنبه 22 آذر 1391, 12:31 عصر

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •