میخوام قستمی از سایت به صورت خودکار مثلا 1 دقیقه 1 دقیقه به روز بشه باید جیکار کنم؟

به جز تایمر دیگه چه راه حلی پیشنهاد میکنید؟