نمایش نتایج 1 تا 5 از 5

نام تاپیک: بک آپ گرفتن از زیر شاخه ها

 1. #1
  کاربر دائمی آواتار mbshareat
  تاریخ عضویت
  آبان 1387
  محل زندگی
  شهر مقدس قم-چهارمردان-کوچه 37
  پست
  795

  بک آپ گرفتن از زیر شاخه ها

  سلام
  میخوام یه بک آپ از شاخه های موجود در پوشه جاری در myDocument بگیرم.
  چند تا کد دارم که کمی دستکاریش کردم.
  نمی دونم چرا بار اول که برنامه رو اجرا می کنم،درست کار می کنه ولی بار دوم و سوم عجیب کار می کنه.
  مثلا یه پوشه داخلی دارم به نام A.بار اول که برنامه رو اجرا می کنم درست کپی می کنه(BackUp\A).اما بار دوم یه زیر شاخه هم داخل A میسازه(BackUp\A\A).
  ممکنه کد رو یه نگاه کنید برام اصلاح کنید؟
  unit EasyBackupUnit;

  interface

  uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, FileCtrl, StdCtrls,ShellApi,ShlObj,ActiveX,StrUtils;

  type
  TForm1 = class(TForm)
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  private
  { Private declarations }
  public
  { Public declarations }
  end;

  var
  Form1: TForm1;
  Dirs:Array[1..32000] of String;
  DirsNo:Word=0;


  implementation

  {$R *.dfm}
  function CopyDir(const fromDir, toDir: string): Boolean;
  var
  fos: TSHFileOpStruct;
  begin
  ZeroMemory(@fos, SizeOf(fos));
  with fos do
  begin
  wFunc := FO_COPY;
  fFlags := FOF_FILESONLY;
  pFrom := PChar(fromDir + #0);
  pTo := PChar(toDir)
  end;
  Result := (0 = ShFileOperation(fos));
  end;
  procedure GetDirs(const sRootDir:string;OnlyMainDir:Boolean);
  var
  srSearch: TSearchRec;
  sSearchPath: string;
  sltSub: TStrings;
  i: Integer;
  begin
  sltSub := TStringList.Create;
  try
  sSearchPath := IncludeTrailingBackslash(sRootDir);
  if FindFirst(sSearchPath + '*', faDirectory, srSearch) = 0 then
  repeat
  if (srSearch.Name <> '.') and
  (srSearch.Name <> '..') then
  begin
  if ((srSearch.Attr and faDirectory) =faDirectory) then
  Begin
  Inc(DirsNo);
  Dirs[DirsNo]:=sSearchPath + srSearch.Name;
  End;
  sltSub.Add(sSearchPath + srSearch.Name);
  end;
  until (FindNext(srSearch) <> 0);

  FindClose(srSearch);
  if OnlyMainDir=false then
  Begin
  for i := 0 to sltSub.Count - 1 do
  GetDirs(sltSub.Strings[i],OnlyMainDir);
  End;
  finally
  FreeAndNil(sltSub);
  end;
  end;
  function MyDocumentPath: string;
  var
  Allocator: IMalloc;
  SpecialDir: PItemIdList;
  FBuf: array[0..MAX_PATH] of Char;
  PerDir: string;
  begin
  if SHGetMalloc(Allocator) = NOERROR then
  begin
  SHGetSpecialFolderLocation(Form1.Handle, CSIDL_PERSONAL, SpecialDir);
  SHGetPathFromIDList(SpecialDir, @FBuf[0]);
  Allocator.Free(SpecialDir);
  Result:=string(FBuf);
  end;
  end;
  procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
  Var
  I,J:SmallInt;
  F1,F2:String;
  begin
  GetDirs(ExtractFileDir(Application.ExeName),true);
  ForceDirectories(MyDocumentPath+'\Backup');
  For I:=1 to DirsNo do
  Begin
  //ShowMessage(Dirs[I]+#13+MyDocumentPath+'\Backup\'+ExtractFileName(Dir s[I]));
  CopyDir(Dirs[I],MyDocumentPath+'\Backup\'+ExtractFileName(Dirs[I]));
  End;
  Application.Terminate;
  end;

  end.

 2. #2
  کاربر دائمی آواتار mbshareat
  تاریخ عضویت
  آبان 1387
  محل زندگی
  شهر مقدس قم-چهارمردان-کوچه 37
  پست
  795

  نقل قول: بک آپ گرفتن از زیر شاخه ها

  چند تا کد کپی شاخه رو امتحان کردم بعضیها کار نکردند وچند تاشون همینطوری کار کردند.مجبور شدم کد حذف شاخه قبل از کپی بذارم.

 3. #3
  کاربر دائمی آواتار hp1361
  تاریخ عضویت
  دی 1384
  محل زندگی
  تهران
  پست
  713

  نقل قول: بک آپ گرفتن از زیر شاخه ها

  نقل قول نوشته شده توسط mbshareat مشاهده تاپیک
  سلام
  میخوام یه بک آپ از شاخه های موجود در پوشه جاری در myDocument بگیرم.
  end.[/PASCAL]
  سلام

  منظورت فقط پوشه های موجود در مسیر جاریه یا شامل فایل هم میشه؟

 4. #4
  کاربر دائمی آواتار mbshareat
  تاریخ عضویت
  آبان 1387
  محل زندگی
  شهر مقدس قم-چهارمردان-کوچه 37
  پست
  795

  نقل قول: بک آپ گرفتن از زیر شاخه ها

  زیر شاخه ها رو هم میخواستم کپی بگیرم.چون در واقع نتیجه نهایی دستکاری فایلها رو میخوام.

 5. #5

  نقل قول: بک آپ گرفتن از زیر شاخه ها

  نیازی به این کد پیچیده نیست و میتوانید این کار را با روتینهای موجود در یونتی IOUtils انجام دهید.

تاپیک های مشابه

 1. پاسخ: 70
  آخرین پست: شنبه 30 آبان 1394, 20:13 عصر
 2. سوال: چرا زیر سطح های منوی بازشو، زیر بقیه Divها قرار می گیره؟(مثل این تصویر)
  نوشته شده توسط fa_karoon در بخش طراحی وب (Web Design)
  پاسخ: 4
  آخرین پست: جمعه 08 شهریور 1392, 21:13 عصر
 3. سوال: آیا راهی هست که بدون اینکه فرم بالایی پایین فرم زیرش بره فوکوس رو به فرم زیرش منتقل کنه؟
  نوشته شده توسط mbshareat در بخش مباحث عمومی دلفی و پاسکال
  پاسخ: 1
  آخرین پست: سه شنبه 29 فروردین 1391, 09:56 صبح
 4. سوال: زیر آیتمهای منو در Google chrome زیر banner سایت قرار میگیره
  نوشته شده توسط majid784 در بخش طراحی وب (Web Design)
  پاسخ: 5
  آخرین پست: سه شنبه 08 آذر 1390, 18:07 عصر

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •