سلام دوستان
کلی اتفاق عجیب برام می افته.
نمی دونم چرا FindWindow گاهی پنجره ای وجود داره پیدا نمی کنه.(یه برنامه دیگه داشتم اینطور بود.فقط گاهی پیدا نمی کرد!)
همین دیروز دیدم برنامه درست کار نمی کنه.دیدم کد درسته ولی در برنامه اجرایی اعمال نمیشه.و نمی دونم چرا وقتی از ShowMessage استفاده می کنم که مقادیر رو بررسی کنم،تازه می فهمه چنین کدی هم او طرفها بوده.(انگار پروژه بیلد نمیشه!)
خیلی وقت پیش فهمیدم اگر در شرط از مقدار بولی به صورت If Test then استفاده کنم گاهی عمل نمی کنه و باید true= رو هم اضافه کنم.
شاید به خاطر نسخه دلفیم باشه.


من میخوام یه فایل متن رو با نوت پد باز کنم که کنار برنامه است.
این کد رو اجرا می کنم که اگر قبلا باز شده دوباره یه پنجره دیگه باز نشه.
نمی دونم چرا اگر کلاس پنجره رو خالی بدم پنجره رو پیدا نمی کنه و یکی جدید باز می کنه.
 
if FindWindow('Notepad','a.txt - Notepad')=0 then
ShellExecute(Handle, 'open','a.txt','','',SW_NORMAL) ;