ترکیب رنگ ها ی مناسب با یکدیگر در طراحی دکوراسیون کار سختی است به همین خاطر بسیاری از افراد از انتخاب رنگ های متنوع در دکوراسیون هراسان هستند. بیشتر
به همین دلیل استفاده از پالت های رنگ با ذهنیتی که در فرد ایجاد میکنند گزینه ی بسیاری مناسبی است.
برای تولید پالت ها بهترین راهکار الهام گرفتن از طبیعت است البته قوانین مربوط به دایره ی رنگ ها، رنگ های مکمل و رنگ های مشابه و … نیز در این پالت ها رعایت شده اند.
به طور کلی ترکیب رنگ ها ی سرد مثل آبی سبز و بنفش فضا را آرام بخش میکنند و رنگ های نارنجی زرد قهوه ای و صورتی رنگ های گرم تری هستند و احساس شور و هیجان بیشتری در فضا ایجاد میکنند.
مطالب بیشتر:
کاغذ دیواری نواری

به طور مثال در این تصویر برای داشتن فضای آرامبخش از رنگ سبز به عنوان رنگ قالب استفاده شده است البته به طور کلی برای داشتن فضایی متعادل تر نسبت به فضاهای کاملا سرد و گرم نیازهست از ترکیب رنگ ها ی گرم و سرد استفاده شود البته نه به اندازه های مساوی که به طور کامل تاثیر یکدیگر را از بین نبرند به همین دلیل همین طور که در این تصویر مشاهده میکنید از رنگ صورتی برای افزایش انرژی فضا استفاده شده است .بیشتر
اگر به زیبایی توام با سادگی اعتقاد داشته باشید بهتر هست بعد از انتخاب رنگ اصلی از رنگ های پررنگ تر و کمرنگ با تم رنگی یکسان به عنوان رنگ های مکمل استفاده نمایید. همچنین به طور کلی استفاده از رنگ های کمرنگ تر نسبت به رنگهای اشباع باعث سادگی و رویایی شدن فضا میشوند.
منبع