چه زبان برنامه نویسی واسه هک سرور و دیتابیس خوب است. لطفا راهنمایی کنین.