سلام
روی دسکتاپ یه شورت کات دارم که برنامه تست خطا انجام میده .وقتی properties شورت کات رو بررسی می کنم هیچ مسیری برای فایل اجرا شونده ذکر نکرده. چطور میشه چنین شورت کاتی رو در برنامه برای اجرای برنامه تست خطا استفاده کرد؟
احتمال میدم تنها راهش پیدا کردن موقعیت طول و عرض شورت کات و شبیه سازی کلیک باشه!
قبلا یه برنامه داشتم که میشد شورت کات رو روی پنجره بکشیم و به لیست برنامه های قابل اجرا اضافه کنیم ولی روی چنین شورت کاتی عمل نمی کرد یعنی ShellExecute براش فایلده نداشت.