میخوام از طریق یک winform به اشیای یک webform دسترسی پیدا کرده، مقادیر آنرا از این طریق وارد و دکه ثبت موجود در وب فرم را از طریق winform کلیک نمایم.
ممنون میشم اگه راهنمایی کنید.
با تشکر