نمایش نتایج 1 تا 8 از 8

نام تاپیک: بدست آوردن مک آدرس کارت شبکه

 1. #1
  کاربر تازه وارد آواتار kamal_habibi
  تاریخ عضویت
  خرداد 1386
  محل زندگی
  آ.غ-بوکان
  پست
  43
  تشکر کردن
  16
  11 بار تشکر شده در 5 پست

  بدست آوردن مک آدرس کارت شبکه

  آیا دستوری هست که بتوان دریک شبکه وقتی IP یک سیستم در شبکه رو بدید اونم مک آدرس کارت شبکه رو برگردونه ؟

 2. #2
  کاربر دائمی
  تاریخ عضویت
  فروردین 1385
  محل زندگی
  آنجا سرای ابدی است
  پست
  2,008
  تشکر کردن
  22
  160 بار تشکر شده در 134 پست
  البته
  جستجو کنید قبلا بحث شده است.

 3. #3
  کاربر تازه وارد آواتار kamal_habibi
  تاریخ عضویت
  خرداد 1386
  محل زندگی
  آ.غ-بوکان
  پست
  43
  تشکر کردن
  16
  11 بار تشکر شده در 5 پست
  بخدا جستجو کردم نبود

 4. #4
  The Sound of Silence آواتار Inprise
  تاریخ عضویت
  بهمن 1381
  پست
  4,369
  تشکر کردن
  88
  2,637 بار تشکر شده در 935 پست
  از ARP استفاده کن .
  UNIX is simple. It just takes a genius to understand its simplicity
  -- Dennis Ritchie

 5. #5
  کاربر دائمی آواتار Saeid59_m
  تاریخ عضویت
  شهریور 1385
  پست
  635
  تشکر کردن
  84
  109 بار تشکر شده در 66 پست
  چطور جستجو کردی ؟
  http://barnamenevis.org/showpo...&postcount=143

 6. کاربرانی که به خاطر مطلب مفید Saeid59_m از وی تشکر کرده‌اند:


 7. #6
  کاربر تازه وارد آواتار kamal_habibi
  تاریخ عضویت
  خرداد 1386
  محل زندگی
  آ.غ-بوکان
  پست
  43
  تشکر کردن
  16
  11 بار تشکر شده در 5 پست
  آقای سعید فکر کنم من مفهوممو درست بیان نکردم من MAC کارت شبکه های داخل سیستم خودمو نمیخام یا شاید من زیاد حرفه ای نیستم که سردر نیاوردم
  ببینید من میخوام با دادن یک IP موجود درشبکه MAC رو واسم برگردونه اگه با نرم افزار Bandwidth manager کار کرده باشید منظور منو کاملاً میفهمید البته این مثالی که شما دادی خیلی جالب بود و من استفاده کردم
  من لینک اون نرم افزار رو واستون گذاشتم که خالی از لطف نیست Download کنید

 8. #7
  VIP آواتار vcldeveloper
  تاریخ عضویت
  بهمن 1382
  پست
  13,920
  تشکر کردن
  1,363
  9,221 بار تشکر شده در 4,777 پست
  اگر همون keyword ایی که آقای Inprise بهتون دادند را دنبال کنید، به نتیجه می رسید:
  Test IP-to-MAC Address Resolution with ARP
  Getting ARP Information
  IP Helper
  IP Helper API Header for Delphi by Project Jedi

  فکر کنم دیگه خودتون بتونید دنباله ماجرا را بگیرید.


  وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا [آل محمد حقهم] أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ - الشعراء (227)
  و ظالمین [حق آل محمد (ص) ] به زودی خواهند دانست که به کدام بازگشتگاه بازخواهند گشت.

 9. کاربرانی که به خاطر مطلب مفید vcldeveloper از وی تشکر کرده‌اند:


 10. #8
  کاربر دائمی آواتار vesal
  تاریخ عضویت
  اسفند 1383
  محل زندگی
  تهران
  پست
  198
  تشکر کردن
  22
  60 بار تشکر شده در 29 پست


  unit Unit1;

  interface

  uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls,WinSock;

  Function sendarp(ipaddr:ulong;
  temp:dword;
  ulmacaddr:pointer;
  ulmacaddrleng:pointer) : DWord; StdCall;
  type
  TForm1 = class(TForm)
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  Button1: TButton;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  private
  { Private declarations }
  public
  { Public declarations }
  end;

  var
  Form1: TForm1;

  implementation

  {$R *.dfm}

  Function sendarp; External 'Iphlpapi.dll' Name 'SendARP';

  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var
  myip:ulong;
  mymac:array[0..5] of byte;
  mymaclength:ulong;
  r:integer;
  begin
  myip:=inet_addr(PChar('192.168.0.1'));
  mymaclength:=length(mymac);
  r:=sendarp(myip,0,@mymac,@mymaclength);
  label1.caption:='errorcode:'+inttostr(r);
  label2.caption:=format('%2.2x:%2.2x:%2.2x:%2.2x:%2 .2x:%2.2x',[mymac[0],mymac[1],mymac[2],mymac[3],mymac[4],mymac[5]]);
  end;

  end.
  object Form1: TForm1
  Left = 192
  Top = 110
  Width = 212
  Height = 115
  Caption = 'Form1'
  Color = clBtnFace
  Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
  Font.Color = clWindowText
  Font.Height = -11
  Font.Name = 'MS Sans Serif'
  Font.Style = []
  OldCreateOrder = False
  PixelsPerInch = 96
  TextHeight = 13
  object Label1: TLabel
  Left = 8
  Top = 8
  Width = 32
  Height = 13
  Caption = 'Label1'
  end
  object Label2: TLabel
  Left = 8
  Top = 32
  Width = 32
  Height = 13
  Caption = 'Label2'
  end
  object Button1: TButton
  Left = 120
  Top = 48
  Width = 75
  Height = 25
  Caption = 'Button1'
  TabOrder = 0
  OnClick = Button1Click
  end
  end


برچسب های این تاپیک

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •