عشق

آدم به زمین آمد
این حادثه رویا نیست
این فرصت بی تکرار
عشق است معما نیست...
  1. عشق
نمایش تصاویر 1 تا 1 از 1