آلبوم تصاویر گردهمایی در نمایشگاه کتاب سال 1388

  1. عکس دسته جمعی در محل تعیین شده برای گردهمایی (کنار ورودی سالن فروش مستقیم کتاب های خارجی)
نمایش تصاویر 1 تا 1 از 1