PDA

View Full Version : بحث و گفتگوی فنی - خانواده C 1. زبان C++0X
 2. مقاله: برنامه نویسی ++C/C از نوع Native یا managed ؟
 3. کتاب یا مرجع آموزش سی و سی پلاس پلاس
 4. سوال پایه ای در مورد مفهوم کد مستقل از پلتفرم
 5. سوال در مورد مفهوم portable بودن C
 6. سوال: Cross Plotform
 7. معرفی فیلم آموزشی برنامه نویسی به زبان C
 8. خبر: اخبار برنامه نویسی C و ++C
 9. فقط موضوعات فنی در این بخش تایید می شوند
 10. گفتگو: ابعاد علمی و اقتصادی کار با ++C/C در ایران
 11. خبر: پیوستن Memcpy() به Banned APIs پیوست
 12. مبتدی: c++ or c# or vc#or vc++ or c#.net
 13. سوال: وقتی می خوایم یه متغیر رو نامگذاری کنیم چرا نمی تونیم کارکتر اول رو عدد بذاریم؟
 14. مبتدی: نگهداری اعداد اعشاری در کامپیوتر
 15. سوال: درخواست سورس کتابخانه های c , c++
 16. سوال: در خواست نمونه سوال
 17. راهنمایی در خصوص بازخوانی یه سورس
 18. مبتدی: رفع ابهام در مورد نگارش getline
 19. چطوری بفهمیم که کدام برنامه از کدام پورت استفاده می کند؟
 20. تفاوت در visual studio 2012 و visual studio 6
 21. مبتدی: ارتباط ریاضی با C++‎