PDA

View Full Version : Performance Tuning 1. tuning در Sql server
 2. sp هنگام اجرا در ssms سريع است ولی وقتی از سورس فراخوانی می شود بسيار کند است !!!
 3. اموزش sql server profiler
 4. بهینه سازی درج بیش از 2000 رکورد در 10 ثانیه
 5. درخواست راهنمایی در مورد جلوگیری از dead lock برای جدولی با تعداد تراکنش های بالا
 6. ارسالSQL Server Express to SQL Server Mange
 7. Probe [opt_bitmap] in Query Plan
 8. حل مشکل سرعت واکشی با قابلیت JSON در SQLSERVER 2016
 9. سوال تخصصی درباره طراحی دیتا بیس سایت مقاله
 10. معرفی اساتید برجسته در بحث performance
 11. مسیر دهی به فضای ذخیره شده در NonClustered index برای performance بیشتر
 12. پارتیشن بندی در sql server
 13. بدست آوردن size index در هر جدول در full text search
 14. در مورد کاهش فرگمنت در full text search
 15. در مورد فایل AccessDatabaseEngine
 16. ایجاد یک View برای مقادیر تجمعی در جدول
 17. ايندكس در جدول حجيم
 18. در مورد maintenance plan در sql server
 19. Query میانگین فاصله زمانی در جدول (لطفا اساتید راهنمایی کنید)
 20. ایندکس گذاری روی جدولی شبیه به انبار داده
 21. تنظیمات بهینه برای statistics
 22. نحوه اجرای Paging در SQL
 23. بررسی performance با استفاده از ApexSQL Monitor
 24. اجرای execution plan قبل از اجرای Query
 25. Instant Online Payday Loans Canada
 26. شماره پروسه صفر