PDA

View Full Version : الگوریتم، کامپایلر، هوش مصنوعی و ساختمان داده هاصفحه : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 1. تکنیکهای طراحی الگوریتم - مقدمه
 2. نوشتن الگوریتم تر کیب اعداد
 3. جابجایی دو متغییر بدون استفاده از متغییر کمکی
 4. کسی الگوریتم تبدیل تقویم میلادی به شمسی را دارد ؟
 5. تکنیکهای طراحی الگوریتم - روش تقسیم و تسخیر
 6. تحلیل مقدماتی الگوریتمها
 7. ماشین حساب (آشنایی با Syntax Diagram)
 8. روش محاسبه درصد بر اساس چند متغیر؟
 9. تکنیکهای طراحی الگوریتم - روش برنامه نویسی پویا
 10. نگاشت فضای مسأله
 11. حمل و نقل بهینه کالا
 12. الگوریتمهای موازی ترتیبی و تصادفی
 13. تکنیکهای طراحی الگوریتم - روش سیری ناپذیر
 14. یافتن تاریخهای بین دو تاریخ با دوره تناوب مشخص
 15. تکنیکهای طراحی الگوریتم - روش بازگشت به عقب
 16. ساختار متغیر SINGLE یا Double
 17. تولید اعداد تصادفی واقعی
 18. نوشتن برنامه ی مثلث پاسکال بدون استفاده از ارایه
 19. Interpreted,Compiled
 20. نحوه طراحی و الگوریتم نویسی برنامه جدولساز
 21. عملکرد برنامه های setup
 22. آرایه بهم ریخته در بازی پازل
 23. الگوریتم فشرده سازی
 24. الگوریتم تولید GUID
 25. الگوریتم عمق درخت
 26. محاسبه باز گشتی Fibonacci Series از مرتبه لگاریتم (n)
 27. یافتن تعداد زیرمجموعه‌های یک مجموعه
 28. یافتن کوتاهترین مسیر بین نودهای گراف dijkstra
 29. فاکتوریل عدد n
 30. تعیین ارزش موجودی کالا
 31. کار با ماتریسهای خلوت
 32. Sound Processing
 33. GA الگوریتم های ژنتیک؟
 34. مساله Prolan
 35. پیشنهاد شما برای ارائه مطلب جدید چیه؟
 36. کشیشها و آدم خوارها
 37. مریع لاتین
 38. جستجوی سه سه ای
 39. محاسبه مجموعه توانی بصورت بازگشتی
 40. الگوریتمهای سورت
 41. Quick Sort
 42. نیاز به الگوریتم ذخیره سازی فایل bmp
 43. الگوریتم ساختن درخت عبارت ریاضی
 44. تبدیل رشته ها به توابع ریاضی؟
 45. lzss
 46. هشینگ اعداد
 47. جایگشت
 48. رسم منحنی در فضای سه بعدی
 49. الگریتم فارسی ساز داس
 50. الگوریتم تشخیص لبه ها در image
 51. پیچیدگی زمانی واسه این مقایسه
 52. محاسبات عددی
 53. کمک برای نوشتن یک الگوریتم خفن ( لطفا اگر بلدید کمک کنید )
 54. julian and persian calendar???????
 55. حل معادلات
 56. برنامه ای برای طراحی فلوچارت
 57. matrix
 58. دترمینان ماتریس n*n
 59. الگوریتم هوش مصنوعی
 60. الگوریتم های فشرده سازی
 61. موش هوشمند
 62. فاکتوریل
 63. branch & bound
 64. (مکعب روبیک) سوال از تمام برنامه نویسان
 65. الگریتم بازی دوز با دلفی
 66. بدست آوردن مقادیر ویژه یک ماتریس؟
 67. پردازش صوت
 68. سیستم و ساختار فایلها
 69. الگوریتم برای محاسبه تابع آکرمان
 70. تابعی برای محاسبه ضریب دو جمله ای
 71. الگوریتم قانون هرنر
 72. روشهای تعیین زمان اجرای الگوریتمها
 73. الگوریتم رسم خط
 74. Random
 75. رنگ کردن داخل شکل
 76. مقسوم علیه های یک عدد
 77. Neural Networks
 78. سوال: برنامه merg sort با روشهای تقسیم و حل
 79. چرخاندن اشکال سه بعدی
 80. ضرب آرایه ها
 81. اثبات کنید
 82. تبدیل پشته به صف یا صف به پشته
 83. کمک : برنامه نویسی موازی
 84. الگوریتم linear resizing
 85. الگوریتم class scheduling
 86. data type برای اعداد گویا
 87. کمک فوری : بازسازی فایل ترتیبی
 88. عملیات بر روی ماتریسهای اسپارس
 89. همه چیز
 90. Access در دلفی
 91. الگوریتم هافمن
 92. Lossy predictive coding
 93. Tree
 94. world coordinates to screen coordinates
 95. کمک فوری خواهش خواهش
 96. یه برنامه تو توربو پاسکال 7
 97. طراحی الگوریتمی که هشت وزیر را در صفحه شطرنج طوری قرار دهد
 98. الگریتم گرفتن جذر
 99. کمک برای حل یک الگوریتم
 100. tabdile in fix be prefix
 101. تبدیل Infix به Prefix
 102. الگوریتم مورچه
 103. الگوریتم تبدیل تاریخ میلادی به شمسی ؟؟؟؟؟؟؟
 104. تابع Powerset
 105. CRC Check
 106. نیاز به منابع تحقیقاتی
 107. یک سایت برای مسابقات برنامه نویسی از نوع المپیاد کامپیوتر
 108. الگوریتم پیدا کردن دور در گراف؟
 109. قرار دادن چند شی حول یک دایره
 110. حرکت اسب بروی صفحه شطرنج
 111. الگوریتم بدست آوردن زیر مجموعه ها
 112. تعیین زوج یا فرد بودن بدون عمل ریاضی
 113. الگوریتم محاسبه عدد پی (3.14)
 114. مساله کشیش ها و آدمخوارها
 115. Longest incresing subsequence
 116. مثلث پاسکال
 117. کاشی کاری right tromino
 118. محاسبه مجموع سری اعداد ، بدون استفاده از حلقه
 119. hafman
 120. سوال در مورد الگوریتم اعداد اول؟
 121. احتیاج به الگوریتم تبدیل اعداد به مبنای دو
 122. یافتن دور اویلری
 123. سوال ACM
 124. الگوریتم SORT
 125. تاپیکهای و مقالات مهم این بخش
 126. الگوریتم های تخصیص حافظه در سیستم عامل
 127. ضرب اعداد بزرگ
 128. کم هزینه ترین الگوریتم محاسبه توان
 129. الگوریتم تشخیص همبند بودن گراف
 130. الگوریتم تولید پسورد
 131. الگوریتم ژنتیک
 132. تولید اعداد سه رقمی
 133. دوز بازی
 134. ماتریس ادامار
 135. الگوریتم MD5
 136. یافتن بیرونی ترین نقاط(فوری)
 137. برنامه حرکت اسب
 138. الگوریتم بازگشتی بزرگترین مقسوم علیه دو عدد
 139. مقلوب یک عدد
 140. الگوریتم برگرداندن تعداد اعشار
 141. هوش مصنوعی
 142. الگوریتم مربع جادویی
 143. تبدیل مبناها
 144. به نظر شما جواب این تست کدوم گزینه است؟
 145. پیاده سازی و الگوریتم فیلتر Noise
 146. الگوریتم پیداکردن بزرگترین وکوچکترین عدد در لیست های پیوندی
 147. آموزش آلگوریتم
 148. shift dadane ye list az akhar to ye algoritm
 149. algoritmi darmorede tarikh
 150. الگوریتم جمع دو ماتریس
 151. مسابقات جهانی ACM
 152. ضرب استراسن
 153. Hafman algoritm
 154. برنامه یا الگوریتم ضرب استراسن
 155. ضرب استراسن
 156. موتورهای جستجوگر
 157. میانوندی به پسوندی
 158. درخواست حل سوال المپیاد کامپیوتر سال 73
 159. ضرب استراسن
 160. الگوریتم رمز گذاری روی فایل رو میخوام
 161. الگوریتم runlength
 162. الگوریتم کوله پشتی با روش حریص
 163. منابع قوی برای طراحی الگوریتم ؟
 164. رنگ آمیزی گراف
 165. الگوریتم هشت وزیر
 166. شمارش تعداد هر حرف در یک عبارت ورودی از کاربر
 167. سوالات ACM دارم
 168. الگوریتم چیدن 8 قلعه در صفحه شطرنج
 169. بدست آوردن مقلوب یک عدد با تابع بازگشتی
 170. الگوریتم بازی در صد ثانیه
 171. اگر کسی الگوریتم غیر بازگشتی postorder بلده منو کمک منه. ممنون
 172. برج هانوی با تغییر (بازگشتی)
 173. حاصلضرب n x n
 174. جمع دو غدد بزرگ
 175. الگوریتم فرکتال
 176. فشرده نمودن اعداد
 177. عدد خیلی بزرگ
 178. بازی فکروبکر
 179. ایجاد یک درخت کامل با استفاده از اشاره گرها
 180. روش پردازش درخت دودوئی
 181. آلگوریتم بهترین برش
 182. عدد بزرگتر بین دو عدد بدون استفاده از شرط
 183. منابع معتبر
 184. کتاب یا cdراهنمای الگوریتم
 185. خلاصه کردن یک عدد بزرگ
 186. Sudoku یا جدول اعداد سودوکو
 187. الگوریتم اوقات شرعی
 188. الگوریتم sort !!!
 189. استراسن
 190. الگوریتم بهینه
 191. بهترین الگوریتم جستجو
 192. الگوریتم پر کردن صفحه با کاشی های L شکل
 193. زمان اجرا
 194. جزر یک عدد
 195. ضرب ماتریس اسپارس
 196. الگوریتمی برای کم کردن حجم فایل دیکشنری
 197. طولانی ترین مسیر بین دو نقطه
 198. Sorting without IF
 199. محاسبه ی مقدار تابع
 200. توضیح مرتب سازی جایگذاری
 201. معمای هشت یا 8Puzzle
 202. کمک در مورد بازی دوز
 203. جدول مجیک
 204. الکوریتم گراف
 205. رسم خط با putpixel
 206. الگوریتم hafman
 207. ایجاد اعداد کاملا تصادفی
 208. الگوریتم کراسکل
 209. 15-puzzle
 210. منابع درس طزاحی الگوریتم دوره کارشناسی نرم افزار
 211. نام کتاب
 212. الگوریتم وارشال
 213. کتاب الگوریتم
 214. گراف
 215. leaning algorithm
 216. پیاده سازی مثلث خیام پاسکال به روش...
 217. سری فیبوناچی
 218. برنامه های lex و yacc چیستند و چگونه می توان با آن کار کرد
 219. الگوریتم هندسی
 220. الگوریتم یک مسئله هندسی
 221. سوال ACM غزب آسیا دانشگاه شریف
 222. هزینه ساخت یک درخت MinHeap
 223. الگوریتم کویک سرت و مرج سرت در قالب تریدینگ
 224. سری تانژانت و کوتانژانت
 225. shortest path algorithm (کوتاهترین مسیر)
 226. dna computing
 227. برج هانوی به صورت موازی
 228. نیاز به یک فوری وحیاتی الگوریتم مسیریاب
 229. الگوریتم وارشال
 230. الگوریتم های زمانبندی CPU
 231. تشخیص مستطیل های رنگی در تصویر
 232. زیر مجموعه های k عضوی
 233. حیاط N*N
 234. تبدیل nfa به dfa؟
 235. الگوریتم حرکت اسانسور
 236. الگوریتم یعنی چه؟
 237. راشال و پریم
 238. Transitivr relation counting
 239. سورس برنامه nfa to dfa
 240. سورس بازی دوز
 241. تابع مشتق
 242. سکه خراب را پیدا کنید
 243. mashin hesab
 244. یک الگوریتم با پیچیدگی زمانی تتاnlogn
 245. جمع دو ماتریس n*n
 246. یه الگوریتم ساده میخوام
 247. الگوریتمی برای ضرب 10 رقم در 10 رقم
 248. ضرب دو ماتریس
 249. مقاله در مورد الگویتمی که بهینه شده
 250. سوال: الگوریتم برنامه ریزی دروس