PDA

View Full Version : راهنماییnm_shabgard
جمعه 16 فروردین 1387, 20:15 عصر
آیا میشه در یک فرم نودهای tree view اولی رو به treeView دومی انتقال داد ؟ اگر در سطح آخر بود فقط خود نود ولی اگر در سطوح میانی بود به همراه زیر مجموعه هایش منتقل شود؟

hdv212
جمعه 16 فروردین 1387, 21:47 عصر
آیا میشه در یک فرم نودهای tree view اولی رو به treeView دومی انتقال داد ؟
من هدف شما رو از این کار نمیدونم ولی با این نمونه برنامه میتونید Nodeهای زیرمجموعه ی یک Node رو به Node دیگه انتقال بدید.