PDA

View Full Version : کار با listviewangel_692
شنبه 17 فروردین 1387, 13:07 عصر
سلام
من می خواستم از کامپوننت datalist برای نمایش داده های یک فیلد از جدول استفاده کنم ولی این کامپوننت موجود نبود . جستجو کردم و کامپوننت listview را پیدا کردم ولی طرزکار با آن را نمی دانم و اینکه چطور به فیلد مورد نظر در جدول متصل شود.
لطفا مرا راهنمایی کنید.

hassan razavi
شنبه 17 فروردین 1387, 13:25 عصر
ListView یا ListBox ؟

angel_692
شنبه 17 فروردین 1387, 13:55 عصر
می خواهم ازlistview استفاده کنم ولی اگر یک کامپوننت دیگر که کارdatalist را انجام می دهد معرفی کنید هم بد نیست.

hdv212
شنبه 17 فروردین 1387, 13:57 عصر
از این کد کمک بگیرید :

listView1.Items.Clear();
sqlDataAdapter1.Fill(dataSet11,"form_definecala");
DataTable dt = dataSet11.Tables["form_definecala"];
DataRowCollection rowcol = dt.Rows;
foreach(DataRow dr in rowcol)
{
ListViewItem item = listView1.Items.Add(dr["code_cala"].ToString());
item.SubItems.Add(dr["name_cala"].ToString());
}
در ضمن، DataList چه ربطی به ListView داره ؟

irani-e-sabz
سه شنبه 08 بهمن 1392, 17:25 عصر
دستت درد نکنه. خیلی عالی بود