PDA

View Full Version : گرفتن index یک رکورد خاص در datagridviewmar1038
یک شنبه 15 اردیبهشت 1387, 10:21 صبح
چطور میشود index یک رکورد خاص را در datagridview بدست آورد ؟ البته به غیر از کدی که یکی از دوستان قبلا داده بود و از حلقه for استفاده کرده بود .

علیرضا مداح
یک شنبه 15 اردیبهشت 1387, 10:51 صبح
سلام ،


DataGridViewRow.Index

mar1038
یک شنبه 15 اردیبهشت 1387, 11:43 صبح
سلام
منظورم این بود که همون رکورد خاص را چطور می توان گرفت.مثلا رکوردی که مقدار یکی از فیلداش 4 است.

hdv212
یک شنبه 15 اردیبهشت 1387, 12:21 عصر
اگه منظورت گرفتن مقادیر موجود در سلول های اون رکورد هست، به این صورت میتونی به مقادیر اون رکورد دسترسی داشته باشی :

string customerID, companyName, city;
int rowIndex = 3;
customerID = this.dataGridView1.Rows[rowIndex].Cells[0].Value.ToString();
companyName = this.dataGridView1.Rows[rowIndex].Cells[1].Value.ToString();
city = this.dataGridView1.Rows[rowIndex].Cells[2].Value.ToString();
MessageBox.Show(string.Format("{0} , {1} , {2}", customerID, companyName, city));

mar1038
دوشنبه 16 اردیبهشت 1387, 11:12 صبح
سلام خیلی ممنون از پیگیریتون
ولی منظورم این نیست.شما اینجا Rowindex=3قرار دادین ولی من حالتی می خوام که rowindex را نمیدونیم و با استفاده از مقدار فیلد کلید rowindex را به دست بیاریم. اصلا ساده تر بگم مخوام current row را عوض کنم.
با استفاده از کد زیر ولی احتیاج به rowindex دارم.
dataGridView1.CurrentCell=dataGridView1[columnIndex,RowIndex]

hassan razavi
دوشنبه 16 اردیبهشت 1387, 11:25 صبح
باید خودتون با یک حلقه شرط مورد نظرتون رو بر روی تک تک ردیفها بررسی کنید .

hdv212
دوشنبه 16 اردیبهشت 1387, 12:18 عصر
میتونی در یه حلقه ی foreach از شرط مورد نظرت استفاده کنی، مثل این :

foreach (DataGridViewRow row in this.dataGridView1.Rows)
{
try
{
string item = row.Cells[0].Value.ToString().Trim();
if (item == "ali")
{
string customerID, companyName, city;
customerID = this.dataGridView1.Rows[row.Index].Cells[0].Value.ToString();
companyName = this.dataGridView1.Rows[row.Index].Cells[1].Value.ToString();
city = this.dataGridView1.Rows[row.Index].Cells[2].Value.ToString();
MessageBox.Show(string.Format("{0} , {1} , {2}", customerID, companyName, city));
}
}
catch (NullReferenceException ex)
{
// do nothing
}
}