PDA

View Full Version : [STAThread]Xcalivorse
پنج شنبه 26 اردیبهشت 1387, 15:18 عصر
[STAThread]
به چه کار میاد ؟

رضا عربلو
پنج شنبه 26 اردیبهشت 1387, 17:14 عصر
STAThreadAttribute مربوط به Com Component ها می شود. تاثیر آن به این صورت است که این atrribute به CLR می گوید که Com Objectها را در همان thread اصلی برنامه قرار بدهد.