PDA

View Full Version : چگونه می توان از یک کوری ایجاد شده در رم یک کوری دیگر گرفت؟منصور بزرگمهر
پنج شنبه 12 تیر 1382, 08:44 صبح
چگونه می توان در رم یک کوری داشت؟

در پرس جو های توسط ADO ما به جداول و کوری های ذخیره شده در بانک اطلاعاتی می توان دسترسی داشته باشیم،
و این در حالی می باشد، که تعدادی از کوری ها فقط واسطه یک کوری دیگر می باشند، و معمولاً کوری های مربوطه(واسطه و اصلی) فقط یک بار در یک نقطه کوچک برنامه استفاده می شود، و بدین ترتیب از این دست کوری های واسطه بسیار ساخته می شود، که محل نمایش انها را در بانک اطلاعاتی (فرضاً اکسس) را بسیار شلوغ و بعضاً از مدیریت و معنا خارج می کند،
حال سئوال اینگونه می باشد: چگونه یک کوری در رم ساخت(توسط ADO درون یک رکورد ست) و سپس از آن کوری دوباره استفاده و درون یک رکورد ست دیگر استفاده کرد.
متشکرم