PDA

View Full Version : سازماندهی سورس کدهاlinux
چهارشنبه 01 خرداد 1387, 00:16 صبح
احتیاج به نرم افزاری دارم که بتونم سورس کدهامو توش ذخیره کنم و بایگانی کنم،
برنامه source code library را هم دیدم یک چیزی شبیه این می خواهم البته مجانی بدون محدودیت .

mohammed
یک شنبه 23 تیر 1387, 09:44 صبح
Visual Source Safe برای کارای کوچک و متوسط
Team Foundation Server برای کارای متوسط و بزرگ

linux
یک شنبه 23 تیر 1387, 10:47 صبح
Visual Source Safe برای کارای کوچک و متوسط
Team Foundation Server برای کارای متوسط و بزرگ
:) ممنون ولی من منظورم source control نبود، فرض کنید شما یک سری فایل سورس دارید مثلا5000-6000 تا فایل که از زبانهای مختلف هستند ، دنبال یک سورس می گردید که 2 سال پیش تو یک سایت دید و رو کامپیوتر خودتان ذخیره کردید، سخت توی این همه فایل دنبال یک فایل گشتن ،
این سایت را نگاه کنید برنامه را دانلود کنید تا بدانید منظور من چه بود.
http://www.highdots.com/source-code-library/

mohammed
چهارشنبه 08 آبان 1387, 09:19 صبح
سایت را دیدم.

فکر می کنم VSS تا حدود زیادی کار شما را راه می اندازد.