PDA

View Full Version : سوال: table adaptersmaill
سه شنبه 14 خرداد 1387, 12:54 عصر
با سلام.

می خواستم بپرسم که چطور با table adepter می توانیم بر حسب select انجام شده

عملیات درج و حذف و به روز رسانی را بر روی پایگاه انجام دهیم .( مثل کاری که با

sqlcommandbuilder انجام مدهیم)

رضا عربلو
سه شنبه 14 خرداد 1387, 16:10 عصر
هنگامیکه متد update یک TableAdapter فرا خوانده می شود. TableAdapter به رکوردهای موجود در DataTableی که به عنوان پارامتر ارسال شده است نگاه می کند آنهای که لازم باشد اضافه می کند ،انهای که لازم باشد ویرایش می کند و آنهای که لازم باشد حذف می کند. و شما می توانید قبل از فراخوانی متد Update رکوردهای مورد نظر خود را به DataTable تان اضافه، حذف، ویرایش کنید.TableAdapter1 ta1 = new TableAdapter1;
DataTable1 t1 = new DataTable1();
..
ta1.Fill(t1);
..
t1.Add....
....
T1.Remove...
..
Ta1.Update(t1);